Sosyal Politikamız

Fibrosan A.Ş.’nin Çalışma İlkeleri ve İş Etiğini destekleyen sosyal politikası;

  • Fibrosan A.Ş. sosyal sorumluluk bilinciyle faaliyetlerinin sosyal etkilerini en aza indirgerken çevre halkına katkı sağlamayı ve tüm faaliyetlerinde etkilenen topluluklarla iletişim içinde olmayı ilke edinmiştir.
  • Yönetiminde adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkelerini esas alır.
  • Fibrosan A.Ş., projelerinin her aşamasında şeffaflık, dürüstlük, saygı, sadakat ve adalet ilkelerine saygı duyar. Faaliyetleri süresince, tüm çalışanlar ve topluluklarla şeffaf ve saygılı bir ilişki kuracak, onların haklarını garanti altına alacak, kültür ve değerlerine saygı duyacaktır.
  • Gerçekleştirilecek tüm faaliyetlerin insan ve topluluklar üzerindeki risklerini analiz ederek uygun önleyici ve etki azaltıcı tedbirler uygulayacaktır.
  • Acil durumlardan kaynaklı insan ve topluluklar üzerindeki olumsuz etkilerin önüne geçmek adına tüm müdahale önlemleri alınacak ve acil durumlar için hızlı tepki mekanizması oluşturulacaktır.
  • Verilecek eğitimlerle çalışanların Çalışma İlkeleri ve İş Etiği konularında bilinçlenmesi sağlanacak, uygunsuzlukların bildirilmesini teşvik edilerek farkındalık yaratılacak ve bu kapsamda gerekli kaynaklar sağlanacaktır.
  • Gerekli tüm bilgiler tüm paydaşlarla uygun ve şeffaf araçlar vasıtasıyla paylaşılacak ve bu süreçte herhangi bir ayrımcılığın yapılmaması sağlanacaktır. Tüm paydaşlarla ve yerel topluluklarla iletişimin sürekliliğini sağlanacaktır.
  • Etkilenen topluluklar, çalışanlar ve altyükleniciler için Fibrosan A.Ş. ile ilgili her türlü endişelerini ve yorumlarını ifade edebilecekleri araçların sağlandığı bir şikâyet mekanizması uygulanacak ve makul bir zaman sonra geri bildirim almaları sağlanacaktır.
  • Fibrosan A.Ş., Çalışma İlkeleri ve İş Etiği Dosyasında belirlenen kabul kriterlerini, sosyal yönetim süreçlerinin verimliliğini takip ederek ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirecektir. Üst yönetim bu konularda gerekli tüm desteğin verileceğini taahhüt eder.
  • Fibrosan A.Ş. insan haklarına uygun çalışacağına ve çalışanlarına yasal yükümlülükleri sağlayacak konforlu bir çalışma ortamı yaratacağını taahhüt eder. İş Etiği ve Çalışma İlkeleri Dosyası’na uygun olacak şekilde çalışmalarını yürütür.

ERİM YÜCEL

21.09.2020