İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Fibrosan’ın misyonunu destekleyen iş sağlığı güvenliği politikası;

Fibrosan CTP San. ve Tic. A.Ş. olarak çalışanlarımıza ve tüm misafirlerimize içinde bulunduğumuz üretim kampüsünde güvenli bir ortam sunma bilinç ve sorumluluğu ile:

  • ilgili mevzuatların uygulamasına yönelik süreçler, prosedürler, talimatlar ve ilgili dokümanlar oluşturarak yasal gereklilikleri yerine getirmeyi ve sürekli takip etmeyi, yerel, yasal ve uygulanabilir şartları değerlendirmeyi ve yükümlülüklerini buna bağlı yerine getirmeyi, acil durumlara hazır olmayı, kimyasal maddelerle güvenle çalışmayı,
  • çalışanlarına kişisel koruyucu donanımları temin etmeyi ve bu ekipmanların kullanımıyla ilgili bilgilendirmeyi ve eğitmeyi, talimatlar ile makina güvenliğini sağlamayı,
  • iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin sürekliliğinin sağlanması, performansının arttırılması ve sürekli iyileştirilmesi için gerekli alt yapıyı sağlamayı,
  • üretim kampüsümüz içinde gerekli iş sağlığı güvenliği önlemlerini almayı, tehlikeleri ortadan kaldırmayı ve İSG risklerini azaltmayı,
  • iş sağlığı güvenliği ile ilgili tüm çalışanların, çalışan temsilcilerinin katılımıyla risk ve fırsat çalışmaları yaparak iş sağlığı güvenliği yönetim sistemimizi sürekli geliştirmeyi,
  • çalışanlarımızın iş kazası, meslek hastalığı, yaralanma, çalışma ergonomisi, yangından korunması vb. sebeplerden sağlığının etkilenmemesi için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamayı,
  • tüm çalışanlarımızı bu hususlarda eğitimler vermeyi,

taahhüt ederiz.

ERİM YÜCEL
Genel Müdür

14.01.2021

Fibrosan ISO 45001 sertifika 2019

FİBROSAN A.Ş. ISO 45001:2018 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMAKTADIR