Çevre Politikamız

Fibrosan’ın misyonunu destekleyen çevre politikası;

Fibrosan CTP San. ve Tic. A.Ş. olarak çalışanlarımıza müşterilerimize, tedarikçilerimize, içinde bulunduğumuz topluma ve gelecek nesillere daha yaşanır bir çevre bırakmak bilinç ve sorumluluğu ile:

  • İlgili mevzuatların uygulamasına yönelik süreçler, prosedürler, talimatlar ve ilgili dokümanlar oluşturarak yasal gereklilikleri yerine getirmeyi ve sürekli takip etmeyi, yerel, yasal ve uygulanabilir şartları değerlendirmeyi ve yükümlülüklerini buna bağlı yerine getirmeyi,
  • Kirliliğin önlenmesi ve çevrenin korunması için doğal kaynak tüketiminin azaltılmasını, atıkların kaynağında ayrıştırılmasını sağlamayı ve tehlikeli atıkların bertarafını lisanslı firmalar aracılığı ile yapmayı,
  • Sürdürülebilir bir çevre için hedefler koyarak atıkların azaltılması, kirliliğin önlenmesi, çevrenin korunması, su tüketiminin azaltılması ve su kalitesinin korunması için sürekli çalışmayı,
  • Yeni yatırımlarda çevresel etkilerin değerlendirilmesini daima göz önünde bulundurmayı,
  • Çevre yönetim sisteminin sürekliliğinin sağlanması, performansının arttırılması ve sürekli iyileştirilmesi için gerekli alt yapıyı sağlanmayı,
  • Sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırmayı, GHG emisyonunu azaltmayı ve enerji verimliliğini arttırmayı, hava kalitesini iyileştirmeyi ve sürekliliğini sağlamayı,
  • Kimyasal tedarik, depolama, taşıma ve kullanım ve atık yönetimi dahil olmak üzere tüm tedarik zinciri için sorumlu kimyasal yönetim sistemi kurmayı,
  • Ürünlerin tasarım ve üretiminde mümkün olduğunca çevre dostu girdiler ve sürdürülebilir kaynakların kullanımıyla çevre dostu prosesler ile işleyerek çevreyi korumayı ve gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmayı,
  • Tüm çalışanlarımıza bu konuda eğitimler vermeyi,

taahhüt ederiz.

ERİM YÜCEL
Genel Müdür

14.01.2021

Fibrosan ISO 14001 sertifika 2019

FİBROSAN A.Ş. ISO 14001:2015 ÇEVRE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMAKTADIR.