İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Misyonumuzu destekleyen iş sağlığı güvenliği politikamız;

Fibrosan CTP Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak çalışanlarımıza ve tüm misafirlerimize içinde bulunduğumuz üretim kampüsünde güvenli bir ortam sunma bilinç ve sorumluluğu ile:

  • İlgili mevzuatların uygulamasına yönelik süreçler, prosedürler, talimatlar ve ilgili dokümanlar oluşturarak yasal gereklilikleri yerine getirmeyi ve sürekli takip etmeyi, yerel, yasal ve uygulanabilir şartları değerlendirmeyi ve yükümlülüklerini buna bağlı yerine getirmeyi,
  • İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin sürekliliğinin sağlanması, performansının arttırılması ve sürekli iyileştirilmesi için gerekli alt yapıyı sağlamayı,
  • Üretim kampüsümüz içinde gerekli iş sağlığı güvenliği önlemlerini almayı, tehlikeleri ortadan kaldırmayı ve İSG risklerini azaltmayı,
  • İş sağlığı güvenliği ile ilgili tüm çalışanların, çalışan temsilcilerinin katılımıyla risk ve fırsat çalışmaları yaparak iş sağlığı güvenliği yönetim sistemimizi sürekli geliştirmeyi,
  • Çalışanlarımızın iş kazası, meslek hastalığı, yaralanma vb. sebeplerden sağlığının etkilenmemesi için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamayı

taahhüt ederiz.

ERDEM YÜCEL

01.01.2019

Fibrosan ISO 45001 sertifika 2019

FİBROSAN A.Ş. ISO 45001:2018 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMAKTADIR